Hyttas historie

Margit og Ingvald Øvregård
Margit og Ingvald Øvregård Foto: Hentet fra oddajangen.wordpress.com

Utropt til støl for gardane Mæland og Brattespe i 1807

Den fyrste hytta bygd av DNT etter forslag frå Stavanger Turistforening i 1910.

Sommaren 1922 var hytta klar, ubetjent, med to soverom og eit lite kjøkken.
4 senger for damer, 8 for herrer.
Hytta vart svært populær, utvidingar vart naudsynt.

I 1932 var ny hytte klar, med 30 senger.

I 1927 fekk Litlos sin fyrste bestyrar, Jarand H. Mæland frå Espe.
Han slutta etter eit år, og det same gjorde etterfølgjaren Frantz Andersen Sæbø frå Eidfjord.

I 1929 overtok Samson T. Mæland og styrte heilt fram til slutten av 2. verdskrigen.
Herman Mæland overtok.

I 1952 vart Helge T. Prestegård frå Røldal styrar.
Han flytta over til Breifonn Hotell i 1957.

Familien Øvregård overtok. Margit, Ingvald og 5 born.

I 1963 vart det bygt nytt hus på murane av den eldste hytta, til husrom for vertskap og tenarar. 
Frostfri kjellar, mjølkerom og vaskekjellar. Sjølvbetjening om vinteren.

Ny hovudhytte vart bygt i 1969.

Ingvald og Margit slutta i 1980 (uhu!).

Nokre år med Jens Mjaugedal + Anne Vindegg, så Kjell Magne Tangen + Marit Josefsen.

Gunvor Øvregård og Morten Nilsen (frå Røldal) overtok i 1986, og dreiv fram til 1998.

Styrar no er Jarle Viskjer frå Skare.