Åpningstider litlos

I 2021 er Litlos betjent i sommersesongen.
Deler av året er det mulighet for selvbetjent overnatting, og da er hytta låst med DNT-nøkkel når det ikke er betjent sesong. I en periode våren 2021 er selvbetjeningskvarteret på Litlos stengt av hensyn til villreinen, etter ønske fra Miljødirektoratet. (Mer informasjon:
Strakstiltak for villrein på Hardangervidda.) Se tabellen under. 
Velkommen til Litlos!

Fra Til Betjeningsgrad Nøkkeltype
01.03.21 04.04.21 Selvbetjent DNT-nøkkel
05.04.21 14.06.21 Stengt av hensyn til villreinen
15.06.21 01.07.21 Selvbetjent DNT-nøkkel
02.07.21 05.09.21 Betjent
06.09.21 15.10.21 Selvbetjent DNT-nøkkel